מדיניות פרטיות.

PPN Limited Partnership (להלן “Petcurean”) מכבדת את פרטיותכם. אנו שואפים להגן על המידע המזהה האישי שלכם. Petcurean תאסוף את המידע שאתם מספקים לנו מרצונכם כחלק ממאמצינו המתמשכים לשפר את המוצרים שאנו מציעים ולשדרג את הביקורים שלכם באתר האינטרנט שלנו. אנו ממליצים שתקראו את מדיניות ונהלי הפרטיות של Petcurean בכל הקשור לאיסוף מידע הקשור למבקרים שלנו וללקוחותינו, לשימוש שנעשה בו ולחשיפתו בפני אחרים, בהתאם להוראות חוק הגנת המידע האישי של קולומביה הבריטית.

מדיניות הפרטיות של Petcurean

Petcurean מודעת לכך שאתם חוששים לגבי האופן בו נעשה שימוש במידע האישי שלכם ו/או האופן בו הוא נחשף בפני אחרים. אנו שואפים להגן על המידע האישי שלכם ולכבד את בקשות הפרטיות שלכם. הודעה זו מתארת את מדיניות ונהלי הפרטיות שלנו (להלן “מדיניות הפרטיות”), לרבות המידע שאנו האוספים והאופן בו אנו משתמשים בו. המחוייבות שלנו לפרטיות כוללת את הבטחת חסיונו וביטחונו של המידע האישי של המבקרים והלקוחות שלנו, ומתן אפשרות ללקוחות ולמבקרים שלנו לבקש לגשת למידע האישי שלהם ולבקש את תיקונו.

בביקור באתר האינטרנט שלנו, הנכם מסכימים לנהלים המפורטים במדיניות פרטיות זו. בהרשמתכם לאתר Petcurean.com הנכם מביעים את הסכמתכם לתנאים ולמגבלות החלים על אתר זה ולמדיניות הפרטיות של Petcurean. אלא אם תאמרו לנו אחרת, בכל פעם שאתם שולחים לנו מידע מזהה אישי שלכם, אתם מעניקים לנו את הסכמתכם לאיסוף המידע האישי שלכם, לשימוש בו ולחשיפתו בפני אחרים כמפורט כאן.

אנו מעוניינים להפוך את הביקורים שלכם באתר שלנו למועילים ומהנים. אנו מנסים להתאים אישית את חוויית השימוש שלכם באתר, באופן שמותאם לתחומי העניין הייחודיים שלכם.

מידע אישי

המידע ש-Petcurean לומדת ממבקרים ומלקוחות עוזר לנו לשפר ללא הרף את המוצרים שאנו מספקים לכם. אלה סוגי המידע שאנו אוספים.

מידע שאתם מספקים

Petcurean מקבלת ושומרת כל מידע שאתם מזינים באתרי האינטרנט שלנו או שאתם מוסרים לנו בכל דרך אחרת. כדי להשתמש בכמה מהאפשרויות המוצעות באתר זה, על כל משתמש למלא קודם לכן את טופס ההרשמה. עם זאת, במהלך ההרשמה ובמקרים מסוימים, המשתמש נדרש למסור את פרטי ההתקשרות שלו. המידע משמש אותנו ליצירת קשר עם המשתמש בנוגע לשירות, לתוכנית או למידע שהוא ביקש. תוכלו לבחור שלא למסור מידע מסוים. עם זאת, אם תעשו כן, ייתכן שלא תוכלו לנצל במלואן רבות מהאפשרויות שאתר זה מציע.

קבצי Cookie – באמצעות השימוש בקבצי Cookie אנו מקבלים מידע מסוגים מסוימים, כאשר דפדפן האינטרנט שלכם מתחבר לאתר שלנו. קובץ Cookie הוא קובץ נתונים שנשמר בכונן הקשיח של המשתמש, ומכיל מידע בנוגע למשתמש. במהלך השימוש באתר האינטרנט שלנו, אנו עוקבים באופן אוטומטי אחר פרטי מידע מסוימים שקשורים אליכם, לרבות כתובת אתר האינטרנט שממנו הגעתם לאתר שלנו (בין אם כתובת זו היא חלק מהאתר שלנו או לא), כתובת אתר האינטרנט שאליו אתם עוברים (בין אם כתובת זו היא חלק מהאתר שלנו או לא), סוג הדפדפן שבו אתם משתמשים וכתובת פרוטוקול האינטרנט (IP) שלכם. מידע זה משמש למעקב אחר ביקורכם באתר לטובת פיתוח האתר ולמטרות שיווקיות. מספר חברות מציעות שירותים שנועדו לאפשר לכם לבקר באתרי אינטרנט בעילום שם. באזור העזרה ברוב דפדפני האינטרנט תוכלו ללמוד איך למנוע מהדפדפן שלכם לקבל קבצי Cookie חדשים.

ייתכן שכמה משותפיה העסקיים של Petcurean ישתמשו גם הם בקבצי Cookie באתרי האינטרנט שלנו. עם זאת, ל-Petcurean אין גישה לקבצי Cookie אלה והיא אינה שולטת בהם, ולכן איננו נוטלים על עצמנו כל אחריות לשימוש מעין זה.

השימוש במידע וחשיפתו בפני אחרים

Petcurean תשתמש במידע אישי של לקוחות או מבקרים או תחשוף אותו בפני אחרים אך ורק כאשר הדבר נחוץ למימושה של מטרה שהוגדרה במועד האיסוף, או מטרה שמפורטת במדיניות פרטיות זו.

Petcurean לא תמכור את המידע האישי של לקוחות או של מבקרים לצדדים אחרים. איננו מוכרים רשימות דיוור.

Petcurean עשויה להשתמש במידע שתספקו באופן צבור, למטרות פנימיות של עסקים ותכנון, כגון הפקת נתונים דמוגרפיים וסטטיסטיקות או פיתוח תוכניות שיווק.

Petcurean עשויה לאסוף, לשמור ולצבור מידע מסוים שאינו מאפשר זיהוי אישי בנוגע לשימוש שאתם עושים באתרי האינטרנט שלנו, כגון מידע בנוגע לדפים, לאתרי המותגים, לתחרויות או למבצעים שהנם הפופולריים ביותר. Petcurean עשויה לחלוק מידע זה שאינו מאפשר זיהוי אישי עם החברות המסונפות שלנו, בעלי הרישיונות שלנו או שותפינו, או להעבירו אליהם.

Petcurean עשויה להשתמש בכתובות IP כדי לנתח מגמות, לנהל את אתרי האינטרנט שלנו, לעקוב אחר תבניות תנועה ולאסוף מידע דמוגרפי לשימוש צבור.

הגנה על Petcurean ועל אחרים

Petcurean שומרת את הזכות לפרסם את חשבונותיהם של לקוחות או מבקרים וכן מידע אישי אחר כאשר אנו סבורים שהפרסום נדרש לשם ציות לחוק, לאכיפתם או להחלתם של תנאי השימוש שלנו והסכמים אחרים, או להגנה על הזכויות, הרכוש או הבטיחות שלנו, של משתמשינו או של אחרים. פרסום זה עשוי לכלול שיתוף של המידע עם חברות וארגונים אחרים למטרות הגנה מפני הונאה וצמצום סיכון השימוש באשראי.

קישורים

אתר אינטרנט זה מכיל קישורים לאתרים אחרים. שימו לב ש-Petcurean אינה אחראית למדיניות הפרטיות של אתרים אחרים אלה. אנו ממליצים למשתמשינו לקרוא את מדיניות הפרטיות של כל אתר אינטרנט שבו הם מבקרים כשהם עוזבים את האתר שלנו. Petcurean אחראית אך ורק למדיניות הפרטיות של אתר אינטרנט זה ואתרי אינטרנט אחרים שמנוהלים על ידי Petcurean.

צדדים שלישיים

אנו פועלים בשיתוף עם חברות צד שלישי אחרות כדי לספק שירותים ספציפיים, כגון חברות אירוח רשת, חברות פיתוח אתרי אינטרנט וחברות מימוש קופונים. צדדים שלישיים אלה עשויים לקבל גישה למידע שמאפשר זיהוי אישי, לו הם זקוקים על מנת לבצע את תפקידם. עם זאת, הם אינם מורשים על ידי Petcurean להשתמש במידע זה לכל מטרה אחרת או להעביר אותו לאחר.

בחירה – סירוב

אם תקבלו בעתיד כל הודעת דוא”ל מ-Petcurean, תוכלו לסרב לקבל הודעות אלה בלחיצה על קישור שיופיע בגוף הודעת הדוא”ל שתקבלו.

תנאי שימוש, הודעות ושינויים

העסק שלנו משתנה ללא הרף. מדיניות פרטיות זו ותנאי השימוש של האתר ישתנו גם הם. השימוש במידע ש-Petcurean אוספת כפוף למדיניות הפרטיות הנמצאת בתוקף במועד השימוש. עליכם לחזור ולבדוק את אתר האינטרנט שלנו לעיתים קרובות כדי לראות את השינויים האחרונים שפורסמו.