תנאים ומגבלות משפטיים

הסכמה לתנאים

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של PPN Limited Partnership (להלן “Petcurean”). Petcurean מספקת באתר אינטרנט זה (להלן “האתר”) מידע ומסמכים (להלן יחדיו “החומרים”) שנועדו לשימושכם, בכפוף לתנאים ולמגבלות הבאים. אם אתם מבקרים באתר או משתמשים בו, אתם מסכימים לתנאים ולמגבלות הקבועים להלן (להלן “תנאי השימוש”). בנוסף, בכל פעם שתשתמשו באתר אינטרנט שקיים כיום או שיהיה קיים בעתיד, שקשור אלינו בכל דרך שהיא, בין אם הוא כלול באתר זה או לא, יחולו עליכם גם כל ההנחיות והתנאים שחלים על אותו(ם) שירות(ים) או עסק(ים) או אתר(י) אינטרנט, לרבות כל מדיניות פרטיות של אתרים אלה שעשויה לחול ושעשויה להיות שונה מהמדיניות של Petcurean. Petcurean שומרת את הזכות לשנות את תנאי השימוש מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שימוש שתעשו באתר יהיה כפוף לגרסה העדכנית ביותר של תנאי השימוש, שתפורסם באתר במועד אותו שימוש. כמו כן, בעת שימוש בחומרים ספציפיים באתר, יחולו עליכם כל הנחיה או כלל שפורסמו ושחלים על אותם שירותים או חומרים, שעשויים לכלול תנאים ומגבלות נוספים על אלה שמפורטים בתנאי השימוש. כל כלל או הנחיה מעין אלה מוכלים בזאת בתנאי שימוש אלה על ידי הזכרתם. אם תפרו תנאי כלשהו מתנאי השימוש, האישור שהוענק לכם לשימוש באתר זה יסתיים באופן אוטומטי ותידרשו להשמיד מיד את כל החומרים שהורדתם או הדפסתם מהאתר. אם אינכם מסכימים לתנאי השימוש, עליכם להימנע מעשיית שימוש באתר זה.

זכויות יוצרים, רישיון מוגבל

כל התכנים שמופיעים באתר זה, לרבות, בין היתר, מלל, גרפיקה, סמלים, צלמיות כפתורים, תמונות והורדות דיגיטליות, מוגנים בזכויות יוצרים ו/או על ידי חוקי קניין רוחני אחרים וכל שימוש בלתי מורשה בחומרים או בשירותים שבאתר זה עלול להוביל להפרה של חוקים אלה. כל תוכנה שנעשה בה שימוש באתר זה היא רכושה של Petcurean או של ספקי התוכנה שלה. להוציא כפי שנקבע במפורש כאן, Petcurean וספקיה אינם מעניקים לכם כל זכות מפורשת או משתמעת בכפוף לכל פטנט, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או מידע שמהווה סוד מסחרי בכל הקשור לחומרים ולשירותים.

להוציא כפי שהותר במפורש כאן, אין לשכפל אף חלק מהחומרים בכל צורה או בכל אמצעי מבלי לקבל את אישורה של Petcurean מראש ובכתב.

השימוש במידע שבאתר

Petcurean מעניקה לכם רישיון מוגבל לצפות, להוריד ולהדפיס חומרים בכפוף לתנאים הבאים:

  • יש להשתמש בחומרים אך ורק למטרות אישיות, לידיעה, פנימיות ולא מסחריות;
  • אין לשנות את החומרים בכל צורה;
  • אין להפיץ את החומרים; וכן
  • עליכם להימנע מהסרת כל סימן זכויות יוצרים או כל הודעה קניינית אחרת שמוכלים בחומרים;

רישיון זה יסתיים באופן אוטומטי אם תפרו תנאי כלשהו מתנאים אלה.

  • Petcurean שומרת את הזכות לבטל את האישור לצפות, להוריד ולהדפיס את החומרים בכל עת, ועם קבלתה של הודעה בכתב מ-Petcurean עליכם להפסיק מיד כל שימוש מעין זה.
  • הזכויות שמוקנות לכם מהוות רישיון ולא העברת חזקה.
  • הזכויות המפורטות לעיל לצפייה, הורדה והדפסה של החומרים אינן חלות על עיצובו של אתר זה או על המבנה שלו.

מרכיבים שונים של אתר זה מוגנים בחוזי מוצר וחוקים אחרים ואין להעתיקם או לחקותם בשלמותם או בחלקם.

כתבי אחריות ומיאון

להוציא כפי שנקבע אחרת בהסכם בכתב שנערך בינכם לבין Petcurean, כל החומרים שמופיעים באתר זה מסופקים במצבם כפי שהוא ללא כל אחריות מכל סוג שהוא, בין אם מפורשת או משתמעת, לרבות, בין היתר, אחריות משתמעת לסחירות או להתאמה למטרה מסוימת, או אחריות לאי-הפרה. מבלי להגביל את האמור לעיל, Petcurean אינה מתחייבת בשום צורה: (1) שהשירותים והחומרים יענו על דרישותיכם, (2) שהשירותים והחומרים יפעלו ללא הפרעה, בזמן, באופן מאובטח או ללא שגיאות, (3) שהתוצאות שתוכלו להשיג באמצעות השימוש בשירותים או בחומרים יהיו בעלות השפעה, מדויקות או אמינות, (4) שאיכותם של כל מוצר, חומרים, שירותים או מידע שתשיגו מהאתר תענה על ציפיותיכם. חלק מתחומי השיפוט אינם מתירים את החרגתה של אחריות משתמעת וקבעו הגבלות על משך הזמן שבו אחריות משתמעת יכולה לשמור על תוקפה, כך שייתכן שהמגבלות שקבועות לעיל לא יחולו עליכם. בתחומי שיפוט כאלה, אחריותה של Petcrean תוגבל במידה המותרת בחוק.

Petcurean והחברות המסונפות לה מנסות לשמור על דיוק בכל עת. עם זאת, Petcurean אינה מתחייבת שהחומרים, התיאורים או כל תוכן אחר שמופיע באתר הם מדויקים, שלמים, מהימנים, עדכניים או חפים משגיאות.
Petcurean עשויה לערוך שינויים בחומרים ובשירותים שבאתר, לרבות התיאורים של כל מוצר שמפורט כאן, בכל עת וללא הודעה מראש. החומרים או השירותים שבאתר זה עשויים להיות לא עדכניים, ו-Petcurean אינה מתחייבת לעדכן חומרים או שירותים אלה.

Petcurean או ספקיה לא ישאו בשום מקרה בשום חבות כלפיך או כלפי כל צד שלישי בגין כל נזקים מיוחדיים, עונשיים, מקריים, עקיפים או תוצאתיים מכל סוג שהוא, או בגין כל נזק מכל סוג שהוא, לרבות, ללא הגבלה, כאלה הנובעים מאובדן שימוש, נתונים או רווחים, בין אם נמסר ל-Petcurean על אפשרות התרחשותם של נזקים אלה ובין אם לאו, ובכל תורת חבות הנובעת או קשורה לשימוש או לחוסר היכולת להשתמש באתר זה או בכל אתר אינטרנט שמוזכר באתר או מקושר אליו. תחומי שיפוט מסוימים אוסרים על החרגתה של הגבלת אחריות בגין נזקים תוצאתיים או מקריים, כך שייתכן שהמגבלות הקבועות לעיל לא יחולו עליכם.

השימוש בשירותים או הורדה או כל רכישה אחרת של חומרים כלשהם דרך האתר מתבצעים לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד ובהסכמתכם שאתם תישאו באחריות הבלעדית לכל נזק שייגרם למערכת המחשבים שלכם או לכל אובדן נתונים שייגרם עקב פעילויות מעין אלה. אף עצה או מידע, בין אם בכתב או בעל-פה, שיתקבלו על ידכם מ-Petcurean או דרך האתר או ממנו לא יצרו כל התחייבות שאינה מוזכרת במפורש בתנאי השימוש.

קישורים

Petcurean לא בדקה את כל אתרי האינטרנט המקושרים לאתר זה והיא אינה אחראית לתכנים המופיעים בכל אתר מקושר שכזה. הכללתו של קישור כלשהו לא רומזת על תמיכתה של Petcurean באתר האינטרנט. השימוש בכל אתר מעין זה נעשה על אחריותכם.

לא תרופה וטרינרית

החומרים ניתנים לידיעתכם ולמטרות לימוד בלבד. החומרים לא נועדו להחליף את עצתו של הווטרינר המטפל בחיית המחמד שלכם. איננו יכולים לבדוק את חיית המחמד שלכם ו/או להעניק לכם ייעוץ וטרינרי. רק וטרינרים שבדקו את חיית המחמד שלכם יכולים להעניק לכם ייעוץ וטרינרי או לאבחן בעיה רפואית של חיית המחמד שלכם. הסתמכותכם על החומרים והמידע שאתם מקבלים מ-Petcurean נעשית אך ורק על אחריותכם. אם חיית המחמד שלכם סובלת מבעיה בריאותית ספציפית, צרו קשר עם הווטרינר שלכם.

גישה בינלאומית

ניתן לגשת לאתר זה ממדינות אחרות ברחבי העולם והוא עשוי להכיל התייחסויות למוצרים, לשירותים ולתוכניות של Petcurean שאינם זמינים במדינתכם. התייחסויות אלה לא רומזות על כוונתה של Petcurean להכריז על השקתם של מוצרים, שירותים או תוכניות אלה במדינתכם.

שיפוי

אתם מסכימים לשפות ולפטור את Petcurean Pet Products, Inc. ואת החברות הבנות, החברות המסונפות, נושאי המשרה, הסוכנים, שותפי המותגים או שותפים אחרים ואת העובדים שלה מפני כל תביעה או דרישה, לרבות שכר טרחת עורך דין בגבולות הסביר, שיוגשו על ידי כל צד שלישי, שייגרמו עקב או באופן הנובע מכל תוכן שתגישו, תפרסמו או תשדרו באמצעות האתר, מהשימוש שתעשו באתר, מהקשר שלכם לאתר, מהפרה של תנאי השימוש שתבוצע על ידיכם או מכל הפרה של כל זכות של אדם או ישות אחרים שתבוצע על ידיכם.

החוק החל ותחום השיפוט

אתר זה (להוציא אתרים מקושרים) נשלט על ידי Petcurean ממשרדיה שממוקמים במחוז קולומביה הבריטית, קנדה. בגישה לאתר זה, אתם ו-Petcurean מסכימים שכל הנושאים הקשורים לגישתכם לאתר או לשימוש שתעשו בו יהיו כפופים לתקנות ולחוקים של מחוז קולומביה הבריטית, להוציא עקרונות ברירת הדין. Petcurean אינה מציגה כל מצג לפיו החומרים או השירותים שזמינים באתר זה מתאימים או זמינים לשימוש במיקומים אחרים, ואין לגשת אליהם מאזורים שבהם התכנים שלהם אסורים בחוק. אלה שבוחרים לגשת לאתר זה ממיקומים אחרים עושים זאת מיוזמתם ונושאים באחריות לציות לחוקים המקומיים.

מידע בנוגע לסימנים מסחריים

הסימנים המסחריים, הסמלים וסימני השירות (להלן “סימנים”) שמוצגים באתר זה הם רכושם של Petcurean או של צדדים שלישיים אחרים. נאסר עליכם להשתמש בסימנים מבלי לקבל קודם לכן את הסכמתם בכתב של Petcurean או של אותם צדדים שלישיים שעשויים להיות הבעלים של הסימנים.